Stacks Image 148244
Stacks Image 25064
Molntjänster

Molndrift skapar enkelhet!

Vi nyttjar Ballous (Ballou.se) tjänster och verktyg i vår uppbyggnad av olika kundanpassade plattformar och funktioner när det gäller domänhantering, servrar, webb, email m m.

Vi behöver inte vara på plats hos kund för att rigga servrar, vi gör allt via ett webb-gränssnitt och man kan skala resurser efter behov!

Det är heller
inga fysiska servrar som skall installeras hos kunden utan det behövs endast en klientdator per användare och brandväggar/routrar med bra prestanda.

Man betalar endast för det man nyttjar och man kan hela tiden följa kostnader och själva systemdriften.
Uppdateringar, service och installationer av program sker direktupkopplat via Remote Desktop alternativt via webbgränssnittet.

Att flytta till molnet!

Efter att erforderliga plattformar är förberedda kan vi överföra informationen från kunds befintliga system till de molnbaserade tjänsterna.

Vi utför även flytt- och konvertering av email, kalendrar och övriga uppgifter till
Exchange från de flesta andra mail- och mailserver-applikationer.Molntjänster…
Stacks Image 41291
Stacks Image 41293
Stacks Image 41295
Stacks Image 25230
Stacks Image 41297
Stacks Image 41299
Stacks Image 41301
Källa till de tjänster vi nyttjar hos Ballou.