Stacks Image 147881
PC + Workstation (CAD)

Vi levererar, installerar och konfigurerar PC med Windows 7, 8 eller 10, för enskilda användare eller i grupp som klient/server-lösning.
Windows server i virtuella moln alternativt mot egna inhouse-servrar eller andra datalagrings-lösningar.

Workstations anpassat för Cad, Inventor 3D Cad, MagiCad m fl, levereras nyckelfärdigt på plats med erforderliga applikationer/programvaror/licenser samt den externa stödteknik som Ni önskar.

Gäller det PC med äldre operativsystem p g a att Ni har industriapplikationer kan vi även lösa det.


Stacks Image 159874
Stacks Image 159877
Stacks Image 159880
Stacks Image 159883
Stacks Image 159886
Stacks Image 159889
Stacks Image 159892
Stacks Image 159915
Stacks Image 159917
Stacks Image 159919
Bilder samt materiel är tillhandahållet av vår distributör TechData.